Khai vấn (Coach) hay còn được gọi là Huấn luyện – khái niệm khá mới ở VN là hình thức trò chuyện hợp tác, đồng sáng tạo giữa chuyên gia Khai vấn (Coach) và Khách hàng (Coachee) thông qua việc lắng nghe, đặt câu hỏi và truyền cảm hứng cho khách hàng nhằm thúc đẩy suy nghĩ sáng tạo, phát triển tối đa tiềm năng trong công việc và cuộc sống.

Chuyên gia Khai vấn bắt buộc phải tham gia khóa đào tạo và cấp chứng nhận Coach chuyên nghiệp từ Liên đoàn Coach Quốc tế (ICF), cam kết tuân thủ nghiêm ngặt về quy tắc đạo đức dành cho người coach được quy định tại ICF, do vậy khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về sự riêng tư và tính bảo mật.